Herfstvaccinatie - blijf je beschermen tegen COVID-19In september en oktober krijgt elke volwassene in Vlaanderen de kans om met een herfstvaccinatie zijn bescherming tegen COVID-19 te versterken.


De uitnodigingen voor deze herfstvaccinatie worden verstuurd vanaf half augustus.


Herfstvaccinatie voor het versterken van uw bescherming


De vaccins tegen COVID-19 biedenuitstekende bescherming tegen ernstige ziektena een COVID-besmetting: wie gevaccineerd is (met meestal twee dosissen basisvaccinatie + minstens één booster), loopt veel minder kans om nog zwaar ziek te worden, in het ziekenhuis opgenomen te worden of te overlijden. Die bescherming is hoogvoor alle varianten van het virus die we tot nu toe kennen.


Na een aantal weken en zeker maanden begint de werkzaamheid van de vaccins geleidelijk aanaf te nemen. Dat is vooral het geval voor de bescherming tegen besmetting en milde ziekte, maar ook in mindere mate voor de bescherming tegen zware ziekte. Een vaccinatie aan het begin van de herfst zorgt ervoor dat de bescherming die de vaccins bieden, opnieuw versterkt wordt.


In de herfst- en wintermaanden verwachten we opnieuwperiodes met veel COVID-19-besmettingen. Sinds de start van de pandemie zagen we immers telkens sterke heropflakkeringen in het najaar. Voor een volgende heropflakkering zich aandient, willen we alle volwassenen in Vlaanderen de kans geven om hunpersoonlijke bescherming te versterkenmet een extra vaccinatie om zo veiliger de herfst- en wintermaanden in te gaan.Meer informatie kan u vinden op:

https://www.laatjevaccineren.be/covid-19-vaccinatie/voor-wie/herfstvaccinatie-blijf-je-beschermen-tegen-covid-19